- en värld av grytor

Jøni's produktprogram sträcker sig från enkla grytor över traditionella mångfunktionella grytor till avancerade grytor med omrörare.

 

Som exempel på det breda produktprogrammet kan vi peka på grytor på fyra ben, mobila varianter och grytor med 600 mm tipphöjd och effektiv kylning.

 

För alla grytor gäller att vi inte kompromissat med kvaliteten. De olika modellerna skiljer sig därför bara åt i fråga om funktioner.
 


Grytorna arbetar med 1 bar ångtryck, vilket ger temperaturen 120 C. Grytorna kan levereras för elektrisk uppvärmning eller anslutning till extern ånggenerator.

 

Alla grytor kan levereras för anslutning till 230 V trefas AC, 400 V trefas AC, 400 V trefas AC + nolledare eller 440 V trefas AC, eller annan spänning på beställning.
 

 
Easy/EasyMix

Easy

EasyMix

De här modellerna är enkla kokgrytor med eller utan inbyggd omrörare. De passar bäst i kök med måttligt behov av kokning och omrörning.

 
EasyMobile

EasyMobile

Denna gryta på hjul används när mobiliteten är viktig för kökets arbete.

 

 

 
EasyStand

EasyStand

Denna gryta på hjul används när mobiliteten är viktig för kökets arbete. 

 

 

 

 

 

 
Multi/MultiMix

Multi

MultiMix

De här modellerna är avancerade kokgrytor med eller utan inbyggd omrörare. De finns i många olika storlekar, är mycket flexibla och har ett omfattande tillbehörsprogram.
De passar bäst i kök med stort behov av kokning och omrörning. 

 

 
Opti/OptiMix

Opti

OptiMix

De här modellerna förenar de avancerade kokgrytornas mångsidiga funktionalitet med den perfekta tipphöjden på 600 mm. Dessutom kan OptiMix anslutas till extern kylanlägg-ning. De passar bäst i kök där man satsar på ergonomi och har stort behov av kokning och omrörning.

 
Maxi/MaxiMix

Maxi

MaxiMix

MaxiMix QuickChill

 

Maxi og MaxiMix giver mulighed for at udnytte alle kipgrydernes fordele også for store mængder. Med volumen på 400 og 500 liter og en kiphøjde på 400 mm kombineres de brugervenlig egenskaber fra mindre gryder med produktion i store enheder. Derudover giver MaxiMix mulighed for tilslutning til et eksternt køleanlæg.


Broschyr, Easy, EasyMix, EasyStand, EasyMobile(pdf)

Broschyr, Multi, MultiMix, Opti, OptiMix(pdf)

Tillval, samlat (pdf)

Grytor, detaljer (pdf)

Grytor, översikt (pdf)

 

FOKUSSIDAR:

Cook and Chill 

 

Resursförbrukning 

 

Matkvalitet

 

Produktivitet

 

Ergonomi